Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    Charles Taylor y la identidad moderna 

    Cincunegui, Juan Manuel (Universitat Ramon Llull. FEFC - Filosofia prectica, 2010)
    El propòsit principal d'aquesta tesi és analitzar críticament l'antropologia filosòfica de Charles Taylor.A la primera part abordem qüestions preliminars: les fonts, els fonaments teòrics i els elements metodològics del ...